Programy

YAMAHA Szkoła Muzyczna oferuje kursy dla różnych grup wiekowych: dla niemowlaków, dzieci, młodzieży i dorosłych.

Priorytetami programów nauczania firmy YAMAHA są:

 

Edukacja wczesnodziecięca

System Edukacji Muzycznej firmy YAMAHA

Kursy instrumentalne

Popular Music Course (Szkoła Muzyki Rozrywkowej YAMAHA)

Realizacja