To content (skip navigation)

NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023

W czwartek  1. września 2022 rozpoczynamy nowy Rok Szkolny.
W pierwszym tygodniu ( od czwartku włącznie ) lekcje odbywać się będę według podziału godzin z ubiegłego Roku szkolnego.
Sekretariat Szkoły czynny jest w godzinach 16.00 – 18.00