Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

We wrześniu 2016 Szkoła funkcjonuje według „ starego” podziału godzin, tj. z roku szkolnego 2015/2016.
Lekcje rozpoczynają się 1 września 2016.

Realizacja