To content (skip navigation)

Świat muzyki

Świat  Muzyki  - autorski program Placówki Oświatowej EM Tomala.

Program wykorzystuje formy aktywności : śpiew , ruch przy muzyce, grę na keyboardzie i instrumentach perkusyjnych , słuchanie muzyki, tworzenie muzyki.

 

Głównym celem kursu jest rozwój:

  • słuchu wysokościowego
  • słuchu harmonicznego
  • poczucia rytmu
  • poczucia  barwy dźwięku
  • pamięci  muzycznej
  • zdolności  do wyobrażeń słuchowych

 Informacje praktyczne:

  • Świat Muzyki nie wymaga ćwiczenia w domu na instrumencie -  nie jest konieczny zakup keyboardu
  •  Rodzic nie uczestniczy w zajęciach
  •  Dzieci kończące program  mają możliwość kontynuacji  edukacji muzycznej na programach: Keyboard FKK, Flet prosty , Ukulele  a kiedy podrosną  - na każdym wybranym programie instrumentalnym  lub wokalnym

 

Kto może brać udział?
Dzieci w wieku 4-6 lat

Czas trwania lekcji:
55 minut

Czas trwania kursu:
2 lata

Liczebność grupy:
4-12 dzieci