To content (skip navigation)

YSM na świecie

System YSM zapoczątkowany w 1954 roku w Japonii, jest jednym z największych systemów edukacji muzycznej na świecie. Funkcjonuje w 49 krajach, skupia rocznie ok. 700 tys. uczniów w ponad 7 000 placówkach. Mury SM YAMAHA opuściło dotąd ponad 5 mln absolwentów. Wysoki poziom nauczania, dający znakomite efekty sprawił, że Szkoły Muzyczne YAMAHA cieszą się ogromną popularnością. System YAMAHA Szkoła Muzyczna to nowoczesne programy oparte o zasadę: „Nie ma ludzi niemuzykalnych, są tylko nieodkryte talenty”. Koncepcja YAMAHY, że muzykować może każdy, nie wyklucza popierania i lansowania młodych indywidualności. Działająca od 1966 YAMAHA Music Foundation organizuje międzynarodowe konkursy i festiwale, m.in. :

  • Międzynarodowy Konkurs Młodych Kompozytorów"Junior Orginal Concert",
  • YAMAHA Music X – Press (do roku 2006)
  • "Festiwal Electone"
  • Konkurs "Band Explosion”
  • Festiwal "World Popular Song" , na którym zdobywając złoty medal w 1982 roku w Tokio rozpoczęła swoją międzynarodową karierę - dwunastoletnia wówczas - Celine Dion.

Obok szeroko pojętej popularyzacji muzyki YAMAHA Music Foundation prowadzi szczegółowe badania w dziedzinie pedagogiki muzycznej, aktualizuje programy i materiały dydaktyczne, prowadzi seminaria szkoleniowe dla nauczycieli, seminaria administracyjne, pełni nadzór nad całym systemem.